חושב על קורס סוכני נסיעות?
לפני רכישת הספר
"קורס סוכני נסיעות"
למד שאפשר להיות סוכן נסיעות
בלי קורס
בלי תעודה
בלי הסמכה "רשמית"

 

אוהבים נסיעות?
רוצים להתפרנס מתיירות?
  • לראשונה בעברית:
  • איך לתווך ולעשות כסף מתיירות
  • חוקי, אפשרי ומותר
  • כי מהיום כל אחד יכול
לפרטים נוספים: קורס סוכני נסיעות
לרכישת הספר: קורס סוכני נסיעות


קורס סוכני נסיעות נכתב ע"י ליאורה אור,
מומחית לנסיעות ותיירות
לפרטים נוספים

קורס סוכני נסיעות
להורדה מיידית למחשב

קורס סוכני נסיעות
להורדת הספר עכשיו

 

תנאי שימוש והגבלת אחריות

Back

אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס (כולל המשפטי) לכל דיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן" לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

רכישת ספרים באתר:
מבנה ופורמט הספר/ים: קובץ PDF להורדה למחשב האישי, או קובץ דיגיטאלי לקריאה און ליין בלבד.
זמן אספקה: מיידי- מייד אחרי התשלום יתקבל קישור להורדת הספר למחשב האישי.

רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני, עסקאות מכר מרחוק (קנייה באינטרנט).
תקנות ביטול עסקה אינן חלות על עסקאות מכר רחוק (קנייה באינטרנט). לאחר ביצוע הרכישה לא ניתן לבטל העסקה וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), סעיף 6- הגבלת זכות הביטול.

ספר זה נמכר למשתמש לשימושו האישי בלבד והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. כל הפרה לכאורה של חוק זה תגרור תביעה משפטית ועונשים הקבועים בחוק.

זכויות היוצרים של ספר זה שייכות לליאורה אור

אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיום אחר – מידע מתוך ספר זה – כולו או מקצתו, אלא בהסכמה מפורשת, בכתב ומראש - מהמחברת.

זכויות היוצרים של כל התמונות, הלוגואים, הסימנים המסחריים, ו/או השמות, המופיעים במסמך זה - שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.

ההתקנה והשימוש במסמך זה - על אחריותו המלאה, הבלעדית והבלבדית של המשתמש.
אין המחברת, או מישהו מטעמה, אחראי בשום דרך, אופן וצורה על נזק או תקלה שיגרמו למחשב המשתמש, או לתוכנות המותקנות עליו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש או מהתקנה של מסמך זה.

תיווך, מכירת מוצרי תיירות ונסיעות או ידע וכן העיסוק כסוכן נסיעות תלוי ביכולתו, בכישוריו, ובפעולות שינקוט כל משתמש. אין ספר זה מתיימר להבטיח הצלחה, התאמה, כל מכירה בפועל, או כל הכנסה שהיא, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד מחברת הספר או באי כוחו.

האינטרנט הוא מדיום דינאמי המשתנה תדירות. אתרים נסגרים ומוסרים מהרשת, קישורים ומיקומי דפים משתנים, חוקים וכללי שימוש באתרים משתנים ומתעדכנים. אין המחברת או באי כוחו אחראים באף צורה או אופן על מידע של גופים חיצוניים, על תקינות קישורים, על שירותים, על דיוקם, אמינותם, ותקינותם או על אמיתות המידע באתרים חיצוניים, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד מחברת הספר או באי כוחו.

הספר כתוב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד, ומיועד לגברים ונשים כאחד.

בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.
 
 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.
 
תקנון האתר והחנות עודכן לאחרונה בתאריך 1.12.2012 וניתן לשינוי בכל עת ע"י בעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

לייבסיטי - בניית אתרים